Skontaktuj się z nami:

Jeśli jesteś zainteresowany zawieszkami reklamowymi skontaktuj się z nami:

aroma4car by oxide
ul. Fredry 2 IV p.
30-605 Kraków

Natalia Tracz
kom: +48 515 801 103

tel./fax: 801 00 70 80
mail: info@zawieszki-zapachowe.pl


Właścicielem marki "aroma4car by oxide" jest firma Braden sp. z o.o. z siedzibą 32-400 Jawornik 676, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000454933, NIP: 6812055460, REGON: 122811706. Kapitał zakładowy 55.000 zł.